การสร้างความรับรู้

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ขั้นตอนการขออนุมัติจัดหาและจำหน่ายกระสุนปืนลูกซอง 5 นัด เพื่อใช้ในภารกิจของ ปค."

"ขั้นตอนการขออนุมัติจัดหาและจำหน่ายกระสุนปืนลูกซอง 5 นัด เพื่อใช้ในภารกิจของ ปค." ...

25 พฤษภาคม 2561