ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. หลักสูตร "การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๓

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นปร ...

25 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็น ...

27 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ หลักสูตร "การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ หลักสูตร "กา ...

27 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานอบรมหลักสูตร "การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1/2562

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

6 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดการฝึกอบรม"หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีข้นธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธา ...

29 มิถุนายน 2561

ข่าวอัพเดท

ผอ.สน.มน. ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พัก ศูนย์ฝึกสมานมิตรฯ

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่พัก และรับฟังปัญหาการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมมวลชน ศูนย์ฝึกสมานมิต ...

26 มกราคม 2561

ข่าวอัพเดท

ผอ.สน.มน.ประธานปิดการฝึกอบรม ผรส.จชต.รุ่น3/61

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้ให้เก ...

25 มกราคม 2561