เสริมสร้างศักยภาพและบูรณาการงานมวลชน มุ่งพัฒนาคนเพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์ (สมานมิตร)

นายพัชระ สิมะเสถียร

ผู้อำนวยการ ส่วนกิจการมวลชน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


ปฏิทินกิจกรรม


สถิติและการติดตามการเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจ

  • record_voice_overวันนี้: 58 คน
  • accessibility สัปดาห์นี้: 58 คน
  • group เดือนนี้: 348 คน
  • public ทั้งหมด: 47,361 คน