ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยสำนักการสอบสวนและนิติการ เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 0-2356-9544

แฟกซ์ : 0-2629-9011

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง