ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการควบคุมการเรี่ยไร

ตรวจนิเทศและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และควบคุมการเรี่ยไร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 ...

1 เมษายน 2563

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ประจำปี 2562

  กรมการปกครองได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ และการเรี่ยไร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบ e-DOPA License งานสมาคม มูลนิธิ และเรี่ยไร พร้อมทั้งรั ...

29 มกราคม 2562

การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักการสอบสวนและนิติการ โดยส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ได้จัดทำโครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2559 ...

3 ตุลาคม 2559

การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง

สำนักการสอบสวนและนิติการ โดยส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 ได้จัดทำโครงการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของสมาคม มูลนิธิ การเรี่ยไร และงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2559 ...

2 กันยายน 2559