ข้อมูลทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คู่มือความรู้เบื้องต้นมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ...

16 สิงหาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ...

7 พฤษภาคม 2562