ภาพสไลด์กิจกรรม


พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าทำการตรวจสอบ/จับกุมโรงแรม เครีสอร์ท (K Resort) ถ.โยธินพัฒนา แขวงลาดพร้าว กทม. โรงแรมแห่งนี้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองจาก สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ และนายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ร่วมกับเจ้าห ...

26 สิงหาคม 2559

พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าทำการตรวจสอบ/จับกุมโรงแรม เครีสอร์ท (K Resort) ถ.โยธินพัฒนา แขวงลาดพร้าว กทม. โรงแรมแห่งนี้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองจาก สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ และนายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ร่วมกับเจ้าห ...

26 สิงหาคม 2559

บูรณาการการปฏิบัติมาตรการจัดระเบียบ (สถานบริการ) ในซอยมหาดไทย เขตวังทองหลาง

ผอ.สรร.3 พร้อมกับข้าราชการของ สรร.3 สน.สก. จำนวน ๔ คน เข้าร่วมการปฏิบัติการ ก่อนที่จะเริ่มในการบูรณาการการปฏิบัติการจัดระเบียบใน ซ.มหาดไทย ...

3 สิงหาคม 2559