คำถามบ่อย

 • add_circleอีเมลฟอร์วาร์ดดิ้ง (Email Forwarding) คืออะไร ?

  ตอบ

  คำตอบที่ 1

  ตอบ

  คำตอบที่ 2

 • add_circleเว็บไซต์สองภาษาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

  ตอบ

  ตามหลักการสร้างเว็บไซต์ที่ดีนั้น การสร้างให้แต่ละเว็บมีภาษาเพียงภาษาเดียวเป็นหลักการที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ 1. การเข้าถึงเว็บไซต์จากทั่วโลกนั้นเข้าได้เร็วไม่เท่ากัน ดังนั้น เว็บแต่ละภาษาควรอยู่ใน hosting ประเทศกลุ่มเป้าหมาย เช่นเว็บภาษาไทยอยู่ในเมืองไทย เว็บภาษาอังกฤษอยู่ที่อเมริกา เว็บภาษาจีนอยู่ที่จีน เช่น ReadyPlanet.com, Readyplanet.ws, Readyplanet.cn ถ้าทำเว็บเดียวหลายภาษา จะอยู่ได้ที่ hosting ประเทศเดียว ทำให้ลูกค้าจากประเทศอื่นเข้าถึงช้า 2. search engine จะไม่แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ดีให้กับเว็บหลายภาษา เช่น เว็บเป็นไทยบวกอังกฤษ ถ้าค้นหาใน google.com จะไม่แสดงผลในหน้าแรก ๆ แน่นอน เพราะคนค้นหาเป็นคนใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น google จะนำเว็บที่เป็นอังกฤษล้วนมาแสดงเท่านั้น แต่ถ้าค้นหาใน google.co.th ก็จะแสดงเว็บที่เป็นภาษาไทยมากกว่า ดังนั้นเว็บหลายภาษา ไม่ดี กับ search engine สักภาษาเดียวเลย 3. เว็บแต่ละภาษาไม่จำเป็นต้องมีการจัด layout, design ที่เหมือนกัน การแยกเว็บจะสะดวกกว่า เพราะเนื้อหาบางอย่างต้องการภาษาเดียว บางอย่างต้องการสองภาษา 
  ดูตัวอย่างเว็บระดับโลกที่ทำตามหลักการข้างต้นทุกประการ 
  http://www.hotelthailand.com
  http://www.hotelsthailand.com
  http://japanese.hotelthailand.com
  http://www.tourismthailand.org
  http://www.thailandtravel.or.jp
  http://www.tourismethaifr.com