ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สสอ. เช็คความพร้อมพร้อมก่อนตั้งจุดตรวจปีใหม่พนักงานฝ่ายปกครอง

ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานฝ่ายปกครองทุกท่านที่กำลังทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจและอดหลับอดนอนทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือไม่ว่าเวลาใด เพื่อดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนได้นอนหลับอย่าง ...

16 มกราคม 2563

ผอ.สสอ.ไขข้องข้อกฎหมายความปลอดภัยกรณีครอบครองอาวุธปืน

ข้อกฎหมายในการครอบครองอาวุธปืน และการพกพา รวมถึงการใช้อาวุธปืนของภาคประชาชน ตลอดจนประสงค์ที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มีอาวุธปืน ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาอาวุธปืนให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นจากมือเด็กๆ ...

16 มกราคม 2563