ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกภาคปฏิบัติยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561

สสอ. จัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัด สน.สก. และ สส. รวม 20 ...

19 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท

#ปฏิบัติการพิทักษ์โสธร2 จับกุมร้านคาราโอเกะค้ามนุษย์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดยนายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา และฝ่ายปกครอง อ.แปลงยาว นำโดย น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ Lift International นำโดยนา ...

16 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

#ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จับกุมคาราโอเกะค้ามนุษย์ “ปฏิบัติการผาเมือง 2”

องค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ LIFT international (NGOs) ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) ว่ามีร้านคาราโอเกะใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชื่อว่า “ไอซ์ซ่า” คา ...

11 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561"

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561" ประเภทหน่วยงาน ให้แก่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ...

11 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ผมบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่! 'ชป รัฐวิช' ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

บทสัมภาษณ์..ชป รัฐวิช นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ (ชป)" ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 (เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัด ส่วนการสอบสวนคดีอาญา ...

11 กรกฎาคม 2561

ข่าวอัพเดท

ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ปราบปรามการค้ามนุษย์

ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำกำลังเข้าจับกุมคาราโอเกะกลางเมืองสกลนคร พบการนำพาและปล่อยให้เด็กหญิงจากประเทศเพื่อนบ้าน อายุต่ำกว่า 18 ปี ลักลอบเข้ามาค้าประเวณีแอบแฝงในร้าน ล่าสุดทั้ง ...

22 กันยายน 2560

ข่าวอัพเดท

สนับสนุนวิทยากรอบรมให้จังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนวิทยากรอบรมให้จังหวัดอุบลฯ 17 สิงหาคม 2560 สสอ. สน.สก. ได้สนับสนุนวิทยากร นำโดย ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา และคณะ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในโครงการสร้าง ...

22 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

จับสถานบริการเถื่อนเปิดเป็นร้านแจ่วฮ้อนบังหน้า

จับสถานบริการเถื่อนเปิดเป็นร้านแจ่วฮ้อนบังหน้า‼️ 18 ส.ค. 60 00.30 น. ฝ่ายปกครอง จ.อุบลราชธานี โดยชุดเฉพาะกิจบงกช ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เมืองอุบลราชธานี และสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจ ...

22 สิงหาคม 2560