ภาพสไลด์กิจกรรม


การตรวจนิเทศการปฏิบัติงานฯ พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

3 ตุลาคม 2559

โดยได้กำหนดแผนการออกตรวจนิเทศงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2559 โดยการตรวจสอบสถานที่ประกอบการขออนุญาตกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่อำเภอปากช่อง และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่งประกอบด้วย ห้างทองวลัญช์อร ห้างทองกรุงเทพเยาวราช ห้างทองอึ้งเตียงกี่ วงษ์พาณิชย์รับซื้อของเก่า และสหการประมูล ไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช 2474  และได้กำชับให้ผู้ประกอบการลงรายการในสมุดบัญชีขายทอดตลาดและค้าของเก่า ทุกรายการเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ป้องกันปัญหาการรับซื้อของโจร