ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 51 - 53 เพิ่มสมรรถนะผู้นำท้องที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 51 - 53 เพิ่มสมรรถนะผู้นำท้องที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ...

21 กรกฎาคม 2563

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 51 - 53 เพิ่มสมรรถนะผู้นำท้องที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 51 - 53 เพิ่มสมรรถนะผู้นำท้องที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ...

21 กรกฎาคม 2563

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอหนองเสือ​ จังหวัดปทุมธานี​

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอหนองเสือ​ จังหวัดปทุมธานี​ ...

21 กรกฎาคม 2563

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 เสริมประสิทธิภาพ! พร้อมอำนวยความเป็นธรรม สร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนในพื้นที่

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 เสริมประสิทธิภาพ! พร้อมอำนวยความเป็นธรรม สร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ...

21 กรกฎาคม 2563

กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...

2 กรกฎาคม 2563