ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง​ ติดตามการขับเคลื่อน​ "10​ Flagships​ to​ DOPA​ New​​Normal​ 2021" มุ่งสู่ผลสำเร็จในระดับพื้นที่​

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธนาคม จงจิระ​ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและพบปะสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงานของที่ทำการฝ่ายปกครอง ณ​ ที่ว่าการอำเภอกะทู้​ จังหวัดภูเก็ต และประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติงานของรา ...

4 พฤศจิกายน 2563

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

27 ตุลาคม 2563

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2563 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2563 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

27 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง​ เตรียมความพร้อมข้าราชการที่เข้ารับฝึกอบรม​หลักสูตร​จิตอาสา​ 904​ "หลักสูตร​หลักประจำ" รุ่นที่​ 5/63

กรมการปกครอง​ เตรียมความพร้อมข้าราชการที่เข้ารับฝึกอบรม​หลักสูตร​จิตอาสา​ 904​ "หลักสูตร​หลักประจำ" รุ่นที่​ 5/63 ...

27 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

กรมการปกครอง จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ...

9 ตุลาคม 2563