ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอบรมยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 6)

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 6) ...

8 เมษายน 2564

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ประธานปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร​ "ปลัดอำเภอ" รุ่นที่​ 252 และรุ่นที่​ 253 ประจำปี​ 2564​

วัน​ศุกร์​ที่​ 2​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น.​ ณ​ วิทยาลัย​การปกครอง​ อำเภอ​ธัญบุรี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ อธิบดี​กรม​การปกครอง​ เป็น​ประธาน​พิ​ธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ​ รุ่นที่​ 252​ และรุ่นที่​ 253​ ประจำปีงบประมาณ​ 256 ...

8 เมษายน 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะ มท.1 ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะ มท.1 ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ...

15 มีนาคม 2564

กรมการปกครองจัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ​พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กรมการปกครองจัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ​พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ...

4 กุมภาพันธ์ 2564