ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครองจัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ​พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

กรมการปกครองจัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ​พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิด ”โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands)

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิด ”โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

อธิบดีกรมการปกครอง พบปะและให้โอวาทเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์”

อธิบดีกรมการปกครอง พบปะและให้โอวาทเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” ...

18 ธันวาคม 2563

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ บรรยาย​พิเศษ​ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการปฏิบัติ​ราชการในตำแหน่ง​ รองผู้ว่า​ราชการจังหวัด"

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ บรรยาย​พิเศษ​ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการปฏิบัติ​ราชการในตำแหน่ง​ รองผู้ว่า​ราชการจังหวัด" ...

18 ธันวาคม 2563

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ แสดงความยินดีผู้จบการศึกษา​หลักสูตร​ ปลัด​อำเภอ​ รุ่น​ 251​ เน้นย้ำ! 10​ Flagships​ to​ DOPA​ New​ Normal​ 2021​ สู่ความสำเร็จ​ในพื้นที่​

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ แสดงความยินดีผู้จบการศึกษา​หลักสูตร​ ปลัด​อำเภอ​ รุ่น​ 251​ เน้นย้ำ! 10​ Flagships​ to​ DOPA​ New​ Normal​ 2021​ สู่ความสำเร็จ​ในพื้นที่​ ...

18 ธันวาคม 2563