นายอัมรันท์ บากา นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 319 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอด้านสังคม ด้านการสาธารณสุขและด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี : การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)