นายวันสุกรี แวมามะ นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 555 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)