นายปริญ มานะโรจน์กิจ นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 253 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ศึกษาเฉพาะกรณี.:.อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)