นายกริชชัย ภู่ฉุน นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 635 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)