นายธนยศ หิรัญเนตร นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 420 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทนายอำเภอด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษากรณี : การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)