นายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 427 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

บทบาทของนายอำเภอด้านความมั่นคง ในการพัฒนายุทธวิธีกองกำลังประจำถิ่น ของฝ่ายปกครองให้มีความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)