นายโกวิทย์ อุบลรัตน์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 519 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) ศึกษากรณี : การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)