นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 554 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562


2 กรกฎาคม 2562

บทบาทนายอำเภอด้านการปกครองท้องที่ ศึกษากรณี : บทบาทนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)