จิรวดี บรรพบุตร นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 473 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562

บทบาทของนายอำเภอ ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษากรณี : การขับเคลื่อน นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)