นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นอ. รุ่นที่ 76

เข้าชม 643 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2562

บทบาทนายอำเภอด้านการปกครองท้องที่ ศึกษากรณี: การพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์