ภาพสไลด์กิจกรรม


ผู้บริหาร ปค. ให้การต้อนรับอุปทูตแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเข้าพบปะหารือการประกอบพีธีฮัจย์ ประจำปี 2563

อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครอง ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ให้การต้อนรับ Mr. Khalid Nasser A. Alfaris รักษาการอุปทูตแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเท ...

2 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล

ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งกระทรว ...

17 เมษายน 2562