ข่าวทุนนักศึกษาฯ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

21 กรกฎาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ...

22 กรกฎาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

24 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ...

24 มิถุนายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : aiog.dopa@gmail.com รายละเอียดปรากฎตามร่างประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

2 มิถุนายน 2564 - 20 มกราคม 2565

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - 1 ...

2 มิถุนายน 2564