คู่มือและเอกสารอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีฮัจย์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการฮัจย์ ให้เป็นไปตามขั้น ...

29 พฤศจิกายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)

31 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2562

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการฮัจย์ ให้เป็นไปตามขั้ ...

31 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปฏิทินการดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

28 มีนาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439) ...

28 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561

28 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439) ในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ...

28 มีนาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กฮ.จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ในการประกอบพิธีฮัจย์

28 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562

กฮ.จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์สำหรับประชาชน ...

28 มีนาคม 2561