คำถามบ่อย

  • add_circleไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างบุคคลกับนิติบุคคลได้หรือไม่
  • add_circleเบิกงบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ต้องเขียนโครงการประกอบหรือไม่
  • add_circleงบประมาณศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เบิกให้ปลัดอำเภอทุกคนได้หรือไม่
  • add_circleค่าตอบแทนการไกล่เกลี่ยเบิกข้ามปีได้หรือไม่