ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 0-2356-9556

แฟกซ์ : 0-2356-9550

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง