ภาพสไลด์กิจกรรม


นายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม นำคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข วังไชยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม นำน้ำดื่ม ไข่ไก่และอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข วังไชยา ...

1 มิถุนายน 2563

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3 ธันวาคม 2562

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม จัดให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ภายในร้านกาชาดกรมการปกครอง ณ งานกาชาดประจำปี 2562 สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.

ศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครอง โดยส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ จัดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์ดำรงธรรมต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ภ ...

20 พฤศจิกายน 2562

การออกตรวจติดตามแนะนำงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. 2562 และจังหวัดสระแก้ว นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2562 ...

12 มิถุนายน 2562