ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม ร่วมแบ่งปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข วังไชยา วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ร่วมมือร่วมใจกันนำนำดื่ม ไข่ไก่ นมกล่องและอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข วังไชยา ตู้เล็กๆ ที่ ...

26 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 309 คน ...

9 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 312 คน ...

9 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 333 คน ...

9 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เลขานุการคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือผู้แทน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับการ ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางจำนวน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ

สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม" แล ...

3 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ แพร่ พะ ...

24 กุมภาพันธ์ 2563