ภาพสไลด์กิจกรรม


ภาพบรรยากาศ คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด - 19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหารส่วนกลาง บุคลากรกรมการปกครอง และข้าราชการ/พนักงานราชการในสังกัด กพร.ปค. ...

29 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครอง จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19” พร้อมมอบถุงมือ หน้ากากอนามัย แอลกอออลล์ อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน นายศักดิ์ฤทธิ์ สล ...

23 เมษายน 2563

การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดีเด่น และระดับมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9) จังหวัดปทุมธานี

6 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุม ...

19 ธันวาคม 2562