ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Department of Provincial Administration Building, 3rd floor, Asadang Road, Wat Ratchabophit Sub-district, Bangkok 10200

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 0-2221-2188

แฟกซ์ : 0-2221-2188

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง