รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 *

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงานการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 * ...

5 ตุลาคม 2559