ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) แขวงมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 023569574

แฟกซ์ : 023569574

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง