สาระสำคัญของกฎหมาย

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีหลักการเพื่อคุ้มครองความลับในราชการเพื่อความมั่นคงสาธารณะ ...

31 ตุลาคม 2561