บทความกฎหมาย

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อหารือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งที่สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติ

ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ขอนำเสนอข้อหารืออันมีลักษณะเป็นข้อพิพาทที่มีผู้ร้อง 1 คน ผู้ถูกร้อง 2 คน โดยมีประเด็นข้อพิพาทต่างกัน สามารถนำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ ...

10 เมษายน 2566