ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ต

การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดง ในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน ...

15 ตุลาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สรุปสาระสำคัญของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปสาระสำคัญของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ...

23 เมษายน 2563