ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ...

3 มิถุนายน 2564

อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ...

20 เมษายน 2564