ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง (ชั้น 5) ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0 2226 0530

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 0 2226 0530

แฟกซ์ : 0 2221 1824 ต่อ 225

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง