ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์

หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


แบนเนอร์