ตัวอย่าง การจัดทำรายงานสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

เข้าชม 4730 ครั้ง

1 สิงหาคม 2561


1 สิงหาคม 2561

การจัดทำรายงานสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รายงานสืบสวนโรงแรม สถานบริการ ยาเสพติด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด