ติดต่อหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 02-2229818 ต่อ 204

อีเมล : dopa.hp@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-2229818 ต่อ 204

แฟกซ์ : 02-2258051 Fax. ต่อ 243

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง