ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ หลักสูตร "ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ อย่างผู้มีประสบการณ์"

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ หลักสูตร "ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ อย่างผู้มีประสบการณ์" ...

26 กันยายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 4 ...

26 กันยายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐ"

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐ" ...

21 กันยายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร"

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร" ...

13 กันยายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร"

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร" ...

13 กันยายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 9 ...

13 กันยายน 2565