ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจระบบ E-GP เฟส 5"

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทำความเข้าใจระบบ E-GP เฟส 5" ...

26 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา"

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา" ...

26 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 20

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 20 ...

24 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน: ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน: ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1 ...

24 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม จากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นร่วมกับ ThaiLaw Training

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นร่วมกับ ThaiLaw Training จำนวน 8 หลักสูตร ...

24 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรภาษีการกำหนดราคาโอน รุ่นที่ 1

ด้วยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จะดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรภาษีการกำหนดราคาโอน รุ่นที่ 1 ...

24 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ หลักสูตร "ศิลปะการเขียนหนังสือราชการอย่างผู้มีประสบการณ์" รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานภาคราชการ หลักสูตร "ศิลปะการเขียนหนังสือราชการอย่างผู้มีประสบการณ์" รุ่นที่ 3 ...

18 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2566 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2566 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช ...

18 มกราคม 2566