เกษียณอายุ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ...

26 มิถุนายน 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ...

16 มิถุนายน 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ...

19 สิงหาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ...

24 กรกฎาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

13 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ...

13 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองกรบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองกรบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ...

9 มกราคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองกรบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองกรบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ...

9 มกราคม 2561