ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 79%
พึงพอใจปานกลาง: 18%
ปรับปรุง: 4%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 61%
พึงพอใจปานกลาง: 36%
ปรับปรุง: 4%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 54%
พึงพอใจปานกลาง: 43%
ปรับปรุง: 4%