ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักการข่าว

22 ตุลาคม 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักการข่าว โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ...

22 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

กรมการปกครองแจ้งอำเภอทุกแห่งจัดทำข้อมูลอำเภอและปริมาณงานของตำแหน่งนายอำเภอ เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอเป็นประเภทอำนวยการระดับสูง ทั้งนี้ ขอให้อำเภอทุกแห่งจัดทำข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ...

21 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง (เพิ่มเติม)

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ ...

20 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ...

19 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค ยกเว้น จชต.) ...

19 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

กำหนดการและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำมาประกอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด

กำหนดการและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำมาประกอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ...

16 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน ...

16 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการปกครองจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้น ...

14 ตุลาคม 2563