ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประ ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจัก ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อ กำหนดการ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อ กำหนดการ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ...

30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ...

15 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครองประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการปกครองประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

8 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สั ...

31 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ...

27 ตุลาคม 2565