ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ลำดับที่ 216-285 (หมดบัญชี)

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ลำดับที่ 216-285 (หมดบัญชี) ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องป ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Graphic design)

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Graphic design) ...

22 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครองได้มีประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกรมการปกครอง

กรมการปกครองได้มีประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ ...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครองประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการปกครองประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

20 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 71-130 (หมดบัญชี)

5 กุมภาพันธ์ 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 71-130 (หมดบัญชี) ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 256 ...

6 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ลำดับ 511 – 560)

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ลำดับ 511 – 560) ...

2 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน ...

2 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 37 ราย ...

30 มกราคม 2567