ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติ ...

23 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 351 - 450 จำนวน 100 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 351 - 450 จำนวน 100 ราย ในวันที่ 29 มิถุนายน ...

10 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 536 – 565)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 536 – 565) ...

10 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่

โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565

7 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565

ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้ ...

7 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ และประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะประเมินบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ ...

6 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565

31 พฤษภาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565" ...

31 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ...

25 พฤษภาคม 2565