กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

21 เมษายน 2564 - 1 มกราคม 2565

เข้าชม 381 ครั้ง

21 เมษายน 2564


5 พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท โดยสมัครด้วยตนเองที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศฯ