กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTtr-amVMx_-zGca2TwIjkMYCRsh25MTC5QmPnFuiZTMNgAA/viewform: รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

5 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565

เข้าชม 1289 ครั้ง

5 พฤษภาคม 2565


5 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครองรับสมัครทุนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ทางแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTtr-amVMx_-zGca2TwIjkMYCRsh25MTC5QmPnFuiZTMNgAA/viewform: รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้